HAKKIMIZDA YAZILIM REFERANSLAR PROJELERİMİZ İLETİŞİM
BAYİ OTOMASYON

 Online Bayi Yönetim Sistemi, internet üzerinde göstermiş olduğu performans ile geniş bayi ağına sahip firmalar için ideal bir çözüm olmaktadır. Merkez ve Bayiiler tüm işlemlerini tek bir veritabanı üzerinden sağlayabildikleri için veri modellemesi ve raporlaması aynı şekilde yapılabilmekte bu durumda firmaların verimliliğini oldukça arttırmaktadır.

ŞİRKET İÇİ OTOMASYON

- Personel takip programları ,Stok takip programları ,İş takip programları gibi şirketin özel amaçlarına yönelik her türlü özel programın yazılması.
- Genel iş akışının bilgisayar sistemine aktarımı,çözüm sağlanması istenen departman veya bölümün iş akışlarının incelenmesi, uygun programlar yazılarak işlerin optimize edilmesi, hızlandırılması ve sonuç olarak iş gücü, zaman ve kaynak kaybının minimize edilmesi.
- Veritabanı tasarımı uygulamaları ve veritabanı sistemleri arası geçişin sağlanması, firma içinde kullanılmak üzere bir veri ambarı oluşturulması, mevcut verilerin yeni teknolojiye uygun şekilde optimize edilip yeniden düzenlenmesi.
- Sunucu - İstemci mimarisindeki yazılımların oluşturulması, merkezi yönetim ve veritabanı teknolojisi ile personelin belli erişim ve faaliyetlerini kontrol altında  tutabilecek ve iş akışını tek merkezde yönetebilecek yazılım çözümlerinin sağlanması.

DERSHANE OTOMASYON

Öğrenci Sicil Bilgileri Girişi
 Her öğrencinin; adı, soyadı, doğum tarihi, aday no, kayıt tarihi, iletişim bilgileri, sınıfı, okulu, son durumu, kazandığı yer, danışman öğretmeni ve fotoğrafı tek ekranda takip edilebilir. Aynı zamanda bu ekranda eksik evrak takibi yapılabilir. İzin kağıdı ve dershaneye özgü kimlik kartı çıkarılabilir.

Dershane Gelir-Gider Girişi
 Programda, öğrenci taksitlerinin dışındaki diğer gelirler ve giderlerin tamamı programda kaydedilebilir. İstenildiği şekilde, yeni gelir ve gider türü tanımlaması yapılabilir. Örneğin Kitap Satışı, Kredi Kartı Gelirleri, Elektrik, Su, Telefon ödemeleri, Matbaa, Bina, Kira Giderleri vb.

Derslik Yerleştirme
 Sınavlar için sınav yerleşim planları son derece kolay olarak hazırlanabilir. Program otomatik olarak öğrencileri karma yaparak, her sınıf ve sıralara yerleştirir. Sınav Yerleşim Planı oturum yerleri olarak veya liste şeklinde yazıcıdan çıkarılabilir. Bu sayede zaman kaybı ve kopya çekilmesi önlenebilir.

Ders Programı
 Programda, öğrencinin dahil edildiği sınıfa ait ders programı, otomatik olarak listelenir. İstenirse bu ders programı yazıcıdan çıkarılabilir. Ders Programı üzerinde, öğrencinin ders programı öğretmen bilgileri ile beraber listelenir.

Personel Kazanç/Kesinti Girişi
 Personellerin maaş dışındaki avans, ikramiye gibi diğer kazanç ve kesintileri de programda takip edilebilir. İstenilen aya ait avans, ikramiyeler miktar ve açıklamalarla birlikte kolaylıkla kaydedilebilir. Belirtilen tarih aralıklarındaki avansların listesi yazıcıdan çıkarılabilir.

Personel Kaydı Girişi
 Personellerin adı, soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri ve fotoğrafı kaydedilebilir. Personel Kimlik Kartı çıkarılabilir. Ücret tipleri, saatlik, günlük veya aylık olarak belirtilebilir. Personeller ayrı gruplar halinde girilebilir.(Ortaklar, Öğretmenler, Büro Personeli vb.)

Devamsızlık Girişi
 Öğrencilerin devamsızlıkları programa kaydedilebilir. Devamsızlıklar, devamsızlık girişi ekranından ayrıntılı olarak girilebilir. Devamsızlıklar ile ilgili mazeretli-mazeretsiz gibi sebepler ve açıklamalar kaydedilebilir. Devamsızlıklar optik kağıtlar ile takip ediliyor ise, programa disketle de yüklenebilir.

Başarı Grafikleri
 Öğrencilerin; sınavlara, sınıf ortalamasına ve dershane ortalamasına göre başarı grafikleri her ders ve puan türü için istenilen grafik çeşidine göre çıkarılabilir. Başarı Grafikleri aynı zamanda her sınıf için veya genel dershane ortalaması için alınabilir.

Raporlar- Kriter Formu
 Programda değişik kriterler ( Sınıf, Şube, Branş, Geldiği Okul, Kazandığı Yer, Kurs Tipi, Kayıt Türü, Kayıt Tarihi vb.) kullanılarak, dershane için gerekli tüm rapor çeşitleri kolaylıkla çıkarılabilir.( Resimli Sınıf Listesi, Yapılacak Tahsilatlar, İhbarnameler.)

BİLET SATIŞ OTOMASYON

SİSTEMDEKİ YAPILAR

SİSTEMDEKİ YERLER
Bu bölümde sistemde kullanılacak tüm merkez ve ara duraklar yer olarak tanımlanır.

GÜZERGAHLAR:
 Firmanın seferlerinin olduğu güzergahlar sisteme kalkış yeri, varış yeri ve ara duraklar, bu durakların kalkış yerine olan uzaklık ve süreleriyle birlikte tanımlanır.

TAŞIMA FİRMALARI:
 Sistemde bileti satışı yapılan bilet firmaları tanıtılır. Burada ana firma ve tali firma kavramı vardır. Ayrıca bu firmaların biletlerinin program tarafından basılıp basılamayacağı da tanıtılır.

ACENTALAR:
Komisyon karşılığı bilet satışı yapan gerçek ve ya tüzel kişiliklerdir. Sistemde acentalar ve bu acentanın şubeleri tanımlıdır .

ŞUBELER:
Acentanın şubeleri tanımlanır.

PERSONEL:
 Sisteme büro personeli ve otobüs personeli ayrı ayrı tanıtılabilmektedir. Otobüs personeli tanıtmak zorunlu olmamakla birlikte özellikle sistemi kullanacak personel sisteme tanıtılmaktadır.

SEFERLER:
 Taşıma firmalarının seferleri, daha önceden tanımlanmış güzergah belirtilerek tanımlanır.Sefer tanıtırken hareket saati, seferin geçerlilik tarihi, hangi günler geçerli olduğu, geçerlilik başlangıç-bitiş tarihi, (sezonluk-ek sefer) güzergahta tanımlanmış durakların varsa kontenjanları, bu sefer içinde nereden nereye kaç adet bilet satılabileceği, bu seferde tek bayan ve tek bay kaç bilet satılabileceği gibi kontrol parametreleri tanımlanır .

PERSONEL GRUPLARINA GÖRE İŞLEMLER

REZERVASYON GÖREVLİSİ (KATİP)
- Aynı gün veya ileri tarihe herhangi bir güzergaha rezervasyon yapabilir, bilet kesebilir,
- Dönüş kuponu kesebilir,
- Üst yönetici tarafından onay verilmiş misafir bileti için otobüste koltuk kapatabilir,
- Bilet seri numaralarını ayarlayabilir,
- Kullanıcı şifresini değiştirebilir,
- Bilet, rezervasyon iptali yapabilir,
- Kasa giriş/çıkış işlemi yapabilir,
- Detay ve özet kasa raporu çekebilir,
- Kasa kapatabilir.


VEZNE GÖREVLİSİ
- Kasa giriş/çıkış işlemleri yapabilir,
- Detay ve özet kasa raporu çekebilir,
- Kasa kapatabilir,
- Yolcu listesi çekebilir,
- Otobüs hesabı (Para kağıdı) çıkartabilir,
- Transfer Bileti (Yolcu Listesi Çekildikten Sonra Kesilen Bilet) işleyebilir.

HAREKET MÜDÜRÜ
- Yeni Yer, Semt, Güzergah tanımlayabilir,
- Yeni sefer tanımlayabilir, sefer tanımlarında genel veya günlük değişiklikler yapabilir,
- Sefere araç ataması yapabilir,
- Yeni otobüs şeması, araç grubu, araç, araç sahibi tanımlayabilir,
- Yeni fiyat sirküleri tanımlayabilir, fiyat değişikliği yapabilir,
- İndirim kartı tanımlayabilir,
- Otobüs personeli tanımlayabilir,
- Bilet-Rezervasyon ekranına geçiş yapabilir.


REZERVASYON-BİLET İŞLEMLERİ

REZERVASYONDAN BİLET SATIŞ
 Kullanıcı sürekli çalıştığı ekranda bulunan giriş alanlarından isim veya rezervasyon numarasını çağırarak direkt olarak bileti ekrana getirir, rezervasyonda girilmemiş bilgileri varsa (fiyat, ödeme şekli, servis semti gibi) bu bilgileri tamamlar. Rezervasyonda bu bilgiler girilmişse hiç bir bilgi girmeden direkt olarak yazdırır .

BİLET İPTAL
 Kullanıcı sürekli çalıştığı ekranda bulunan giriş alanlarından bilet seri ve numarasını yazarak bileti ekrana getirir. Eğer sefer tanımlanırken belirtilen bilet iptal süresi (hareket saatine 3 saat kala gibi) aşılmamışsa bu bileti iptal edebilir. Süre geçmiş ise iptal edilemez, hareket müdürünün iptal süresini uzatması gerekir. Bilet iptali yapıldığında kullanıcının kasasında otomatik olarak bir çıkış hareketi oluşur.

KASA İŞLEMLERİ
 Sistemde her kullanıcı için ayrı bir kasa veya şube için tek kasa veya masa için tek kasa tanımlanabilir. Bilet kesme ve bilet iptalinde otomatik olarak giriş ve çıkış hareketleri oluşur. Tali firmaların kendi biletlerinin satılması durumunda bu biletler bilet rezervasyon işlemlerinden sisteme girilmiyor ise direkt olarak kasadan girilebilir. Bunların dışında şube kendisi için harcama (kira, elektrik, su, aidat vb.) yapıyorsa bu işlemler de kasa hareketi olarak işlenir. Gün sonunda veya herhangi bir zamanda para toplama ekibi şube hesaplarını almak için geldiğinde kullanıcı kasa kapatma işlemi yapar. Bu aşamada detaylı ve özet kasa raporu çıkartarak hesaplarını teslim eder.
Mevki Bilgisayar Yazılım ve Donanım 2002 Tüm Hakkı Saklıdır